آخرین خبرها

واحد تخصصی آیلتس

واحد تخصصی آیلتس

دپارتمان تخصصی آیلتس، شعبه مراغه

واحد تخصصی ترجمه نوار فیلم

واحد تخصصی ترجمه نوار فیلم

واحد ترجمه و نوار فیلم موسسه زبانهای خارجی میردامادنو آغاز به کار کرد

آموزش صوتی مکالمات روزمره

آموزش صوتی مکالمات روزمره

آموزش صوتی مکالمات روزمره موسسه زبانهای خارجی میردامادنو

جذب مدرس حرفه ای IELTS

جذب مدرس حرفه ای IELTS

برگزاری دوره های تخصصی TTC

آمادگی دوره های ارشد روانشناسی

آمادگی دوره های ارشد روانشناسی

دور های ارشد موسسه زبانهای خارجی میردامادنو کلیک خورد

واحد تخصصی ترجمه همزمان و متوالی

واحد تخصصی ترجمه همزمان و متوالی

واحد تخصصی ترجمه همزمان و متوالی موسسه زبان میردامادنو اغاز به کار کرد

واحد تخصصی مکالمات روزمره

واحد تخصصی مکالمات روزمره

مکالمات روزمره به روش L-O-C-I

مکالمات فشرده روزمره 30

مکالمات فشرده روزمره 30

شروع ثبت نام مکالمات فشرده روزمره 30 در موسسه زبانهای خارجی میردامادنو

آمادگی دوره های IELTS

آمادگی دوره های IELTS

برگزاری دوره های تخصصی IELTS