آخرین خبرها

واحد تخصصی آیلتس

واحد تخصصی آیلتس

دپارتمان تخصصی آیلتس، شعبه مراغه

واحد تخصصی ترجمه نوار فیلم

واحد تخصصی ترجمه نوار فیلم

واحد ترجمه و نوار فیلم موسسه زبانهای خارجی میردامادنو آغاز به کار کرد

آموزش صوتی مکالمات روزمره

آموزش صوتی مکالمات روزمره

آموزش صوتی مکالمات روزمره موسسه زبانهای خارجی میردامادنو

واحد تخصصی ترجمه همزمان و متوالی

واحد تخصصی ترجمه همزمان و متوالی

واحد تخصصی ترجمه همزمان و متوالی موسسه زبان میردامادنو اغاز به کار کرد

واحد تخصصی مکالمات روزمره

واحد تخصصی مکالمات روزمره

مکالمات روزمره به روش L-O-C-I

مکالمات فشرده روزمره 30

مکالمات فشرده روزمره 30

شروع ثبت نام مکالمات فشرده روزمره 30 در موسسه زبانهای خارجی میردامادنو