آخرین خبرها

واحد تخصصی آیلتس

واحد تخصصی آیلتس

دپارتمان تخصصی آیلتس، شعبه مراغه

واحد تخصصی ترجمه نوار فیلم

واحد تخصصی ترجمه نوار فیلم

واحد ترجمه و نوار فیلم موسسه زبانهای خارجی میردامادنو آغاز به کار کرد

آموزش صوتی مکالمات روزمره

آموزش صوتی مکالمات روزمره

آموزش صوتی مکالمات روزمره موسسه زبانهای خارجی میردامادنو

جذب مدرس حرفه ای IELTS

جذب مدرس حرفه ای IELTS

برگزاری دوره های تخصصی TTC

آمادگی دوره های IELTS

آمادگی دوره های IELTS

برگزاری دوره های تخصصی IELTS

جذب مدرس زبان(IELTS)

جذب مدرس زبان(IELTS)

جذب مدرس زبان انگلیسی با بیمه و مزایا

واحد تخصصی ترجمه همزمان و متوالی

واحد تخصصی ترجمه همزمان و متوالی

واحد تخصصی ترجمه همزمان و متوالی موسسه زبان میردامادنو اغاز به کار کرد

واحد تخصصی مکالمات روزمره

واحد تخصصی مکالمات روزمره

مکالمات روزمره به روش L-O-C-I

مکالمات فشرده روزمره 30

مکالمات فشرده روزمره 30

شروع ثبت نام مکالمات فشرده روزمره 30 در موسسه زبانهای خارجی میردامادنو

دوره های آنلاین مکالمات موسسه زبان میردامادنو

دوره های آنلاین مکالمات موسسه زبان میردامادنو

برگزاری دوره های آنلاین مکالمات روزمره در 4 استان کشور(تهران،تبریز،اصفهان،شیراز)

آمادگی دوره های ارشد روانشناسی

آمادگی دوره های ارشد روانشناسی

دور های ارشد موسسه زبانهای خارجی میردامادنو کلیک خورد